به مرکز تحقیق و توسعه تعادل خوش آمدید.

رشته های عمده در این آموزشگاه فناوری اطلاعات، خدمات امور حقوقی، و امور مالی و بازرگانی، معماری، عمران و ساختمان.

بهداشت و ایمنی (HSE)

غیرصنعتی:

خدمات آموزش,اموراداری,امورمالی بازرگانی,خدمات حقوقی,فناوری اطلاعات,

صنعتی:

تاسیسات,جوشکاری و بازرسی جوش,صنایع غذایی,معماری,ساختمان,حمل و نقل زمینی

برای درخواست مدرک فرم زیر را پر کنید.