مرکز آموزش مشاورین و دلالی املاک در سراسر کشور:

استاد امیر همایون کاشانی کیا
 021-88024290
 6111882 0912